Beste ex-leerlingen van de Wolfert Tweetalig

In 2018 bestaat de Wolfert als scholengemeenschap 50 jaar. In dat jaar zal er een jubileumboek verschijnen over de geschiedenis van de school. Daar wordt op dit ogenblik al aan gewerkt. Wij zijn op zoek naar leerlingen die na het schooljaar 1992/1993 Wolfert Tweetalig hebben doorlopen, en hun verhaal daarover willen vertellen. Op basis van die verhalen en die van de leraren uit die tijd, zal het verhaal van Wolfert Tweetalig samengesteld worden.

Hopelijk willen jullie ons je verhaal vertellen. Dat moet uiteraard jullie eigen verhaal zijn, met een eigen invulling. Een aantal mogelijke aandachtspunten staat hieronder opgesomd. Pik eruit, waar jullie wat mee kunnen . Alles beschrijven verwachten we echt niet van jullie. We zijn al blij met een algemene indruk, een sfeerbeeld of een beschrijving van wat je het meest is bijgebleven.  Anekdotes over personen en gebeurtenissen zijn natuurlijk meer dan welkom. Die zijn onontbeerlijk in zo’n chronologisch verhaal.

Mogelijke  aandachtspunten (en uiteraard mogen jullie zelf ook nog met andere thema’s aankomen):

·         Het begin van het tvwo (niet voor iedereen dus) en van het thavo (idem)

·         De sfeer binnen het gebouw

·         De rector (Nico Fröberg, Rob Fens) en de coördinatoren (o.a. Karel Philipsen, Arno Peters)

·         De docenten

·         Het algemene beeld

·         De bijzondere (uitspraken, anekdotes!)

·         De lessen

·         Het schoolleven

·         De Wolfert als multiculturele school

·         De drie segmenten en de wisselwerking daartussen

·         Wolfert Regulier

·         Wolfert Tweetalig

·         English Stream/RISS

·         Uitbreiding van het vakkenaanbod in de loop der jaren:

·         Spaans en Chinees

·         Social studies, Global studies, Science for the public understanding, Theory of Knowledge

·         Filosofie

·         Drama

·         De school uit

·         De maatschappelijke stage

·         De stage in het buitenland

·         COS – cultuur, ontspanning, sport

·         MUN – Model United Nations

·         Olympiades

·        Lapptop, Pre University College en Junior Medschool

·        Werkweken, excursies en uitwisselingsprogramma’s

·         Culturele activiteiten

·         Cultural Evenings

·         Muziek

·         De Blauwe Broek

·         De musicals van Jaap van Dijke (Animal Farm en Macbeth)

·         schoolbands

·         De stage in het buitenland

·         Schrijvers op school

·         Deelname aan wedstrijden (public speaking, essays voor het Europese Platform, DoeMaarDichtMaar, debatteerwedstrijden, Olympiades enzovoort)

·         De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen buiten de school

·         Het schoolsysteem en ontwikkelingen daarin

·         Het yearbook (we zouden het ook erg op prijs stellen als jullie ons exemplaren daarvan zouden willen lenen)

·         Examens en diploma-uitreikingen

Bij voorbaat willen we jullie al bedanken voor jullie hulp. Meer nog, we kijken uit naar het beeld  van de Wolfert vanuit het perspectief van leerlingen.

Jullie bijdragen kunnen jullie overigens kwijt via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fotomateriaal is uiteraard ook erg welkom.

 

Henk May

 

Arthur Roza

Het WOLV bestuur

 

Heb je tweetalig onderwijs gevolgd op de Wolfert van Borselen en wil je in contact blijven met oud-leerlingen, uitgenodigd worden voor onze events en op de hoogte blijven van wat de school doet? Schrijf je dan in! Aanmelden is kosteloos en als lid heb je tevens gratis toegang tot onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel met open bar. Stuur een e-mail met je contactgegevens naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gebruik ons contact formulier.

Welkom op de site van de Wolfert Oud Leerlingen Vereniging. Deze vereniging heeft als doel het onderhouden van de relaties tussen oud-leerlingen van de tweetalige opleidingen van de Wolfert van Borselen scholengroep en de relatie met de school zelf. Regelmatig houdt de Wolv borrels, galas, en bijeenkomsten voor de jaargangen. Tevens organiseert Wolv studiepraatjes voor toekomstige Wolv leden om ze te helpen bij hun studiekeuze.

Als u ook lid wilt worden kunt u zich hier inschrijven. Wegens giften van het Wolfert wordt voorlopig geen lidmaatschapsgeld geïnd.

Om up-to-date te blijven van de ontwikkelingen op het Wolfert en het TTO kan u lid worden van onze LinkedIn en/of Facebook groep. Wilt u actiever bijdragen of heeft u vragen, neem dan contact op via e-mail met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Niels van Adrichem:
Ons enige ‘oude’ bestuurslid. Niels is nu 2(?) jaar lid van het WOLV bestuur. Hij slaagde van het Wolfert in 2004. Daarna studeerde hij Computer Engineering in Delft en is nu nog steeds bezig in Delft als PhD student. Niels was afgelopen jaar en blijft volgend jaar onze penningmeester en IT-specialist. Felictieer Niels als je hem tegen komt op de borrel, want Niels is sinds september verloofd en gaat volgend jaar trouwen.

Johan Baart:
Behaalde net als Niels in 2004 zijn diploma en ging daarna ook door naar Delft om ruimtevaart techniek te gaan studeren. Ook hem moet je feliciteren want hij woont sinds kort samen. Johan was het afgelopen jaar voorzitter van de WOLV.

Colin Langenberg:
Ook sinds 1 jaar lid van het WOLV-bestuur. Hij behaalde zijn diploma aan het Wolfert in 2009 en studeert nu culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Utrecht. Colin was afgelopen jaar onze secretaris

Phaedra Sprangemeijer:
Behaalde haar diploma in 2009 en ging daarna international buisness and management studies studeren aan de Hogeschool Rotterdam.
Ze heeft voor haar studie een stage gelopen in Cambodja en is momenteel bezig met het schrijven van haar scriptie. Zij was afgelopen jaar algemeen bestuur lid van het WOLV-bestuur en zal vanaf de ALV 2014-2015 de functie PR-intern vervullen.

Rosan Lechner: Behaalde net als Colin en Phaedra haar diploma in 2009 en ging daarna psychologie studeren in Rotterdam. Echter wou ze liever toch nog even wat langer student blijven en daarom studeert ze nu geneeskunde, ook aan de Erasmus universiteit. Rosan was afgelopen jaar PR-intern van het WOLV bestuur maar zal vanaf de ALV 2014-2015 voorzitter van het bestuur worden.

Wil jij volgend jaar ook deel uitmaken van dit bestuur? Mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of spreek ons aan op de borrel.