wolv-banner

Klik hier indien deze e-mail niet juist wordt weergegeven.

Beste [NAME],

 

Omdat wij van meerder mensen hebben begrepen dat onze mailing van december niet goed is aangekomen, willen we jullie nogmaals attenderen op de onderstaande e-mail:  

 

Beste oud-leerling(e) van Wolfert Tweetalig,                                                                           

 

De meerwaarde van een tweetalige opleiding hoeven we jou natuurlijk niet uit te leggen, aangezien je zelf hebt kunnen profiteren van de mogelijkheden om je te onderscheiden, je te profileren, extra kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen.

Die mogelijkheden zijn om financiële redenen helaas niet weggelegd voor iedere leerling met voldoende capaciteiten.

Aangezien wij van mening zijn dat dit probleem een structurele oplossing verdient, zodat ook die leerlingen onderwijs kunnen volgen dat aansluit op hun talenten en motivatie, hebben wij het Studiefonds Tweetalig Onderwijs opgericht.

Dit fonds is een onafhankelijke stichting die financiële ondersteuning biedt aan leerlingen in de regio Rijnmond die wel de intellectuele capaciteiten en de motivatie hebben om de tweetalig havo- of vwo-opleiding te volgen, maar van wie de ouders onvoldoende financiële draagkracht hebben. Het bestuur van deze stichting bestaat uit oud-leerlingen en (oud-) bestuurders van de tweetalige opleidingen van de openbare scholengroep Wolfert van Borselen.

De eerste doelstelling is om op 31 december 2018 15.000 in kas te hebben om daarmee vanaf schooljaar 2019-2020 talentvolle jongeren de kans te  kunnen bieden op het onderwijs dat bij hun aanleg en motivatie past. Die doelstelling willen we halen door een beroep te doen op verschillende groepen mensen en instellingen:

·         de alumni van Wolfert Tweetalig

·         (oud-) docenten van de Wolfert

·         ouders van leerlingen van Wolfert Tweetalig

·         bedrijven en andere stichtingen die Rotterdam en zijn jeugd een warm hart toedragen.

Wij hopen van harte dat je dit fonds wil ondersteunen met een periodieke bijdrage. Een eenmalige gift is natuurlijk ook welkom. Op onze website www.studiefondsTTO.nl kun je de benodigde informatie vinden, niet alleen over je donatie maar ook over zaken als missie en toelatingseisen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je bijdrage, ook namens de talenten die het Studiefonds Tweetalig Onderwijs daardoor kan ondersteunen.

 

Bestuur Studiefonds Tweetalig Onderwijs

Arno Peters (medeoprichter Wolfert Tweetalig)                 - voorzitter

Meline Arakelian (oud-leerling)                              - vicevoorzitter

Fenna Oskam (oud-leerling)                                  - secretaris

Xander de Jong (oud-leerling  )                             - penningmeester

Arnold Koot (directeur Wolfert Tweetalig)                    - lid

 

Uw naam : [NAME]
Adres : [cb_address] [cb_address2]
Postcode/plaats : [cb_postalcode] [cb_city] [cb_country]
E-mail : [EMAIL]
Telefoon : [cb_telephone] [cb_mobile]